Ring 66 13 33 31

Dansk Servicerådgivning er din professionelle sparringspartner ved analyse, optimering og kvalitetssikring af serviceydelser samt gennemførelse af udbudsforløb.

”Kvalitetssikring”http://www.d-s-r.dk/serviceradgivning/ydelser/kvalitetssikring/”

Kvalitetssikring

Det er vigtigt, at der med jævne mellemrum følges op på den aftalte kvalitet og på samarbejdet mellem kunde og leverandør. Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med kvalitetssikring af rengørings- og kantineydelser.

Læs mere her

”Professionel

Professionel rådgivning

Gennem årene er det lykkedes Dansk Servicerådgivning at tiltrække branchens bedste rådgiverprofiler og kunder. Referencelisten er lang og omfatter blandt andet Aarhus Kommune, Odense Kommune, Greve Kommune, Finansministeriet, Statsministeriet, Vejle Sygehus, Rigshospitalet, LEGO og A.P. Møller.

Læs firmaprofil

”Rådgivning

Servicerådgivning

Vi tilbyder knowhow indenfor rengøringsservice, kantineservice, vagt- og sikringsydelser, teknisk service og andre facility services. Vi er kvalitetsførende på området og bistår en række kommuner, regioner, statslige myndigheder og større private virksomheder i forbindelse med rådgivning på serviceområdet.

Læs om servicerådgivning

”Rådgivning

Udbudsrådgivning

Vi rådgiver vore kunder gennem hele udbudsprocessen, lige fra den strategiske fase over udfærdigelse af udbudsmateriale til evaluering af de indkomne tilbud. Vi bidrager til en gennemsigtig proces, hvor alle tilbudsgivere behandles lige, og sikrer at vore kunder får et godt aftalegrundlag samt den fornødne dokumentation for hele processen.

Læs om udbudsrådgivning