Ring 66 13 33 31

Dansk Servicerådgivning er specialiseret i analyser, udbud og kvalitetssikring af serviceydelser.

Nyt job: Er du vores nye udbudskonsulent?

For at styrke vores organisation inden for udbud af varer og tjenesteydelser søger vi en kompetent udbudskonsulent til tiltrædelse den 1. maj 2019…

Læs mere her…

Kvalitetssikring

Det er vigtigt, at der med jævne mellemrum følges op på den aftalte kvalitet og på samarbejdet mellem kunde og leverandør. Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med kvalitetssikring af rengørings- og kantineydelser.

Læs mere her

Servicerådgivning

Vi tilbyder knowhow indenfor rengøringsservice, kantineservice, vagt- og sikringsydelser, teknisk service og andre facility services. Vi er kvalitetsførende på området og bistår en række kommuner, regioner, statslige myndigheder og større private virksomheder i forbindelse med rådgivning på serviceområdet.

Læs om servicerådgivning

Udbudsrådgivning

Vi rådgiver vore kunder gennem hele udbudsprocessen, lige fra den strategiske fase over udfærdigelse af udbudsmateriale til evaluering af de indkomne tilbud. Vi bidrager til en gennemsigtig proces, hvor alle tilbudsgivere behandles lige, og sikrer at vore kunder får et godt aftalegrundlag samt den fornødne dokumentation for hele processen.

Læs om udbudsrådgivning