Medlem af DFFU

Dansk Servicerådgivning er medlem af Dansk Forening for Udbudsret.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til reglerne om udbud, både EU-reglerne og de danske nationale regler. Foreningens målgruppe er alle, der beskæftiger sig med disse regler.

Foreningen skal danne et forum for diskussion og forståelse af udbudsrettens problemer.

Foreningen afholder en række foredrags- og diskussionsarrangementer om centrale udbudsretlige emner.