Medlem af IKA

Dansk Servicerådgivning er medlem af IKA (foreningen af offentlige indkøbere).

De stadigt større krav til offentlige indkøb, både juridisk og i forhold til at få en bedre kvalitet, gør det nødvendigt at bruge sit netværk.

Vi er bevidste om, at vores knowhow kan være brugbar for mange offentlige indkøbere, men også om at andres erfaringer kan være brugbare for os. IKA har skabt de ideelle rammer omkring et sådant netværk via visionsgrupper, informationsmateriale og en række møder og konferencer.