Samarbejde med SKI

Dansk Servicerådgivning har siden år 2006 haft et tæt samarbejde med Statens & Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på kantine- og rengøringsområdet.

I forbindelse med SKI’s rammekontrakt på kantineområdet og senere rengøringsområdet har Dansk Servicerådgivning bistået SKI i det forberedende arbejde med rammekontrakterne, herunder markedsanalyse, opbygning af kravspecifikation samt leveringsaftaler, som var målrettet det konkrete serviceområde.

Efter ikrafttrædelse af rammekontrakterne har vi bistået en lang række offentlige kunder i forbindelse med gennemførelse af miniudbud på rammeaftalerne 18.01 (rengøring) og 18.10 (kantineservice).