DS/INSTA 800

Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med omlægninger, udbud og stikprøvekontroller foretaget i henhold til standarden DS/INSTA 800, populært kaldet INSTA 800.

Standarden er en fællesnordisk standard, som trådte i kraft 1. september 2000, er et værktøj til måling af rengøringskvalitet. Standarden anvendes i dag i en række kommuner, statslige myndigheder, private virksomheder samt på en del sygehuse.

DS/INSTA 800 er et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten ud fra entydigt definerede kvalitetskrav.

Man kunne lidt populært fremstillet sige, at DS/INSTA 800 er et “fælles rengøringssprog”, der letter samarbejdet og kommunikationen mellem kunde og leverandør.

Vi er certificeret i DS/INSTA 800

6 medarbejdere i vores kvalitetssikringsteam er certificeret i DS/INSTA 800. Vi har desuden stor praktisk erfaring med omlægninger og stikprøvemålinger i henhold til standarden.

Termer og definitioner fra DS/INSTA 800
 1. Affald = urenheder der kan samles op
 2. Løst snavs = mindre partikler, som ikke kan hvirvles op
 3. Støv = fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, og som kan hvirvles op.
 4. Pletter = tørre eller fastsiddende våde urenheder, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse
 5. Fladesnavs = tørre eller fastsiddende våde urenheder på ikke-afgrænsede områder af en flade, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse
 6. Samlinger = forekomster af samme urenhedstype inden for afgrænsede områder på 0,5 x 0,5 meter af en objektgruppe
 7. Tilgængelige steder = umiddelbart frie flader
 8. Svært tilgængelige steder = steder, der ikke er umiddelbart frie
 9. Objektgruppe = gruppe af forskellige rengøringsoverflader
 10. Inspektionsenhed = lokale eller del af lokale på op til 100 m2
 11. Kvalitetsprofil = den aftalte kvalitet på en given inspektionsenhed
 12. Tilfredsstillende kvalitetsniveau (AQL) = kvalitetsniveau i forbindelse med stikprøvekontrol, som er grænsen for tilfredsstillende procesgennemsnit
 13. Parti = en samling inspektionsenheder, som er omfattet af rengøringsaftalen
 14. Partistørrelse = antal inspektionsenheder i et parti
 15. Stikprøvestørrelse = antal inspektionsenheder, der skal kontrolleres
 16. Godkendelsestal (Ac) = det størst tilladte antal afvigende enheder, der tillades for at overholde den aftalte kvalitetsprofil
 17. Afvisningstal (Re) = det mindste antal afvigende enheder i en stikprøvekontrol, som vil føre til afvisning af stikprøven
 18. Stikprøveplan = en specifik plan, der angiver antallet af inspektionsenheder i et parti, som skal kontrolleres og de tilknyttede kriterier for fastlæggelse af godkendelse af partiet
Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring DS/INSTA 800.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.