Offentliggjorte udbud med Dansk Servicerådgivning som rådgiver

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring med en række former for udbud.

Vi bistår en række kunder med gennemførelse af udbud.

Her følger en række offentliggjorte udbud, som gennemføres med Dansk Servicerådgivning som rådgiver. Du er altid velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31 for en nærmere aftale om rådgivning på udbudsområdet.

Liste over offentliggjorte udbud

Herlev Kommune udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Alssundgymnasiet og Sønderborg Statsskole udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Tingbjerg Forum udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Skanderborg Gymnasium udbyder rengøringsservice (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale om udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til kræftpatienter (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Boligselskabet Friheden udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Udenrigsministeriet udbyder drift af kantine, m.v. (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

HF & VUC FYN udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

TV 2 Danmark A/S udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale vedr. metodekonsulenter til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

SOSU Nord og VUC&hf Nordjylland udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Middelfart Gymnasium udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Naviair udbyder rengøringsservice inkl. vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Skanderborg Kommune udbyder drift af Restaurant Fælleden (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Hørsholm Kommune udbyder rengøringsservice og rengøringsrelaterede serviceopgaver (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Aalborg Universitet udbyder rengøringsservice inkl. måtteservice vinduespolering (offenligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

DIN Forsyning A/S udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Ejerforeningen Alsion udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Brørup Sundhedscenter udbyder udendørs vedligehold (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Dansk Servicerådgivning har gennem mange år været toneangivende i forbindelse med udbud af serviceydelser, såsom kantineservice, rengøring og vagtservice. Ud over udbud af serviceydelser, rådgiver vi i dag også en lang række kunder i forbindelse med udbud af andre tjenesteydelser og varer – altid i et tæt samarbejde med vore kunder.