Offentliggjorte udbud med Dansk Servicerådgivning som rådgiver

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring med en række former for udbud.

Vi bistår en række kunder med gennemførelse af udbud.

Her følger en række offentliggjorte udbud, som gennemføres med Dansk Servicerådgivning som rådgiver. Du er altid velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31 for en nærmere aftale om rådgivning på udbudsområdet.

Liste over offentliggjorte udbud

Danske Regioner udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Nordfyns Gymnasium udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Det Kongelige Bibliotek udbyder vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Viborg Kommune udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Vejen Forsyning A/S udbyder tømningsordning og slutdisponering af slam (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Boligkontoret Århus udbyder trappevask og rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Supplerende oplysninger) – (Elektronisk udbudssystem).

Boligkontoret Århus udbyder flytte- og håndværkerrengøring (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Supplerende oplysninger) – (Elektronisk udbudssystem).

Filadelfia udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

BIOFOS A/S udbyder rammeaftale på kemikalier (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Supplerende oplysninger) – (Elektronisk udbudssystem).

TV DANMARK A/S udbyder drift af personalekantiner og mødeforplejning (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder facilitator til forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sorø Spildevand A/S udbyder tømningsordning (udbud med forhandling) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rekruttering af rejseholdskonsulenter (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder kompetenceudviklingsforløb vedr. værdig ældrepleje (udbud med forhandling) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder tværgående evaluering af projekter i puljen “Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre” (udbud med forhandling) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

ATP udbyder rengøringsservice (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

HF & VUC Fyn udbyder kantineservice (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Dansk Servicerådgivning har gennem mange år været toneangivende i forbindelse med udbud af serviceydelser, såsom kantineservice, rengøring og vagtservice. Ud over udbud af serviceydelser, rådgiver vi i dag også en lang række kunder i forbindelse med udbud af andre tjenesteydelser og varer – altid i et tæt samarbejde med vore kunder.