Aktuelle udbud gennemført af DSR

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale om tværgående evaluering af projekter i puljen Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale om oplysningsindsats om HPV-vaccination (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale vedr. PR-indsats (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Statsbiblioteket udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Københavns Universitet (Center for Sundhed og Samfund) udbyder drift af kantiner (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Skat udbyder drift af kantiner på 15 lokationer (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder aftale om dosimeterkortåbner (offentligt/åbent udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Langkjær Gymnasium & HF udbyder rengøringsservice (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

SOPU København & Nordsjælland samt HF & VUC Nordsjælland udbyder drift af kantine (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder Rammeaftale om honoraraflønning af konsulentbistand til demensrejseholdet (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (link til Sundhedsstyrelsen) – (Elektronisk udbudssystem).

BO-VEST udbyder levering af vaskerimaskiner og tørremaskiner (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

BO-VEST udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Ribe Katedralskole udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Zealand Business College udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Syddansk Erhvervsskole udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Vordingborg Kommune udbyder vinduespoleringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Vordingborg Kommune udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

EUC Nordvestsjælland udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

KAB udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Naturstyrelsen udbyder drift af kantiner på Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Erhvervs- og Vækstministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Det Administrative Bibliotek udbyder Drift af Ministeriernes Marketenderi i Slotsholmsgade og Finansministeriets kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).