Offentliggjorte udbud med Dansk Servicerådgivning som rådgiver

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring med en række former for udbud.

Vi bistår en række kunder med gennemførelse af udbud.

Her følger en række offentliggjorte udbud, som gennemføres med Dansk Servicerådgivning som rådgiver. Du er altid velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31 for en nærmere aftale om rådgivning på udbudsområdet.

Liste over offentliggjorte udbud

Naviair udbyder rengøringsservice inkl. vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Skanderborg Kommune udbyder drift af Restaurant Fælleden (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Hørsholm Kommune udbyder rengøringsservice og rengøringsrelaterede serviceopgaver (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Aalborg Universitet udbyder rengøringsservice inkl. måtteservice vinduespolering (offenligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

DIN Forsyning A/S udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Ejerforeningen Alsion udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Brørup Sundhedscenter udbyder udendørs vedligehold (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Next Uddannelse København udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Next Uddannelse København udbyder vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

SOSU Sjælland udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Danida Fellowship Centre udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet udbyder rengøringsservice og vinduespolering (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Det Kongelige Teater udbyder rengøringsservice, vinduespolering og terrænpleje (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sct. Knuds Gymnasium udbyder rengøringsservice (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Roskilde Tekniske Skole udbyder rengøringsservice og vinduespolering (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale om tværgående evaluering af projekter i puljen Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp. (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale om oplysningsindsats om HPV-vaccination (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Sundhedsstyrelsen udbyder rammeaftale vedr. PR-indsats (offentligt udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Statsbiblioteket udbyder drift af kantine (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Københavns Universitet (Center for Sundhed og Samfund) udbyder drift af kantiner (begrænset udbud) (Udbudsbekendtgørelse) – (Elektronisk udbudssystem).

Dansk Servicerådgivning har gennem mange år været toneangivende i forbindelse med udbud af serviceydelser, såsom kantineservice, rengøring og vagtservice. Ud over udbud af serviceydelser, rådgiver vi i dag også en lang række kunder i forbindelse med udbud af andre tjenesteydelser og varer – altid i et tæt samarbejde med vore kunder.