Ny serviceattest fra Erhvervsstyrelsen

Den nye udbudslov trådte i kraft 1. januar 2016. Det fremgår af § 151 i Udbudsloven, at ordregiver før beslutning om tildeling af kontrakten skal kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiveren har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse af tilbudsgiveren. Dette kan dokumenteres via den nye serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

Dansk Servicerådgivning opfordrer til at virksomheder, der byder på EU-udbud på forhånd og allerede nu indhenter den nye serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Med den nye serviceattest i hånden vil den vindende tilbudsgiver typisk få ekstra 2-4 uger til opstart af nye kontrakter. De 2-4 uger er den tid, som det typisk vil tage at indhente den nye serviceattest.

Serviceattesten er p.t. gældende for et år ad gangen.

Du kan læse mere om den nye serviceattest her:
https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-vilkaar-serviceattester

Du kan bestille den nye serviceattest her:
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny