Udbud omfattet af light regimet

De tjenesteydelser, der skal udbydes efter reglerne i light regimet, er oplistet i bilag XIV til udbudsdirektiv (direktiv 2014/24/EU) og omfatter sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Udbudsdirektivets bilag XIV oplister udtømmende de CPV-koder, der omfattes af light regimet. Kan en tjenesteydelse ikke kategoriseres under en af de CPV-koder, der er omfattet af light regimet, indebærer dette som udgangspunkt, at ydelsen vil være fuldt udbudspligtig efter Udbudslovens afsnit II, hvis kontraktsummen er over tærskelværdien.

Baggrunden for at indføre light regimet var, at visse kategorier af tjenesteydelser har en begrænset grænseoverskridende interesse. Dette gælder blandt andet visse sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser.

Light regimet kan anvendes ved indkøb, hvis det er omfattet af tjenesteydelser, hvor kontrakten er mindst DKK 5.592.375 – er værdien lavere finder reglerne om indkøb af tjenesteydelser under Udbudslovens tærskelværdi anvendelse (Udbudslovens afsnit IV og V).

Light-regimet kan frivilligt anvendes, hvis indkøbet er under tærskelværdien.

Fordelen ved at benytte sig af light regimet er, at reglerne er mere lempelige end reglerne i Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdierne (fuld procedure).

Omfattet af light regimet men under tærskelværdierne for light regimet

Hvordan der kan indkøbes afhænger af, hvorvidt der er tale om klar grænseoverskridende interesse eller ej.

Hvis der er klar grænseoverskridende interesse skal der annonceres jf. Udbudslovens afsnit IV. Annoncering skal ske på www.udbud.dk.

Hvis der IKKE er klar grænseoverskridende interesse foretages indkøb på markedsmæssige vilkår. Det er Dansk Servicerådgivnings anbefaling at udarbejde et notat, hvor der er taget stilling til, om der er klar grænseoverskridende interesse.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.