Udbudsformer

Udbudsloven beskriver, hvilke konkrete procedurer, man som udbyder kan anvende ved et udbud.

Dansk Servicerådgivning rådgiver vore kunder, om fordele og ulemper ved de forskellige mulige udbudsformer, således at du får den bedst mulige konkurrence i forhold til det konkrete marked samtidig med at omkostninger og administrative byrder for såvel udbyder som tilbudsgiverne minimeres.

Nogle af udbudsformerne kan dog kun benyttes, hvis særlige betingelser er opfyldt.

Offentligt udbud

Alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Det giver den bredeste konkurrence, men er ofte meget ressourcekrævende.

Begrænset udbud

Giver ordregiver mulighed for at begrænse antallet af tilbudsgivere. Mindre ressourcekrævende med en anelse længere udbudsproces.

Udbud med forhandling

Giver ordregiver ret til at forhandle med leverandørerne. Der er med Udbudsloven af 15. december 2015 givet udvidet adgang til at benytte sig af denne udbudsform.

Konkurrencepræget dialog

Udbudsform som anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Indledes med en såkaldt dialogfase (dialog med markedet) og derefter den egentlige tilbudsgivning.

Innovationspartnerskaber

Udbudsform, der anvendes ved udvikling af en innovativ vare eller en tjenesteydelse, som ikke allerede er tilgængelig på markedet.

Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse

Udbudsform, der kun kan benyttes under særlige omstændigheder.

Projektkonkurrencer

Udbudsform, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, o. lign.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.