Er du klar til at gennemføre jeres udbud digitalt?

Fra 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre deres udbud elektronisk. Det betyder, at hvert skridt i udbudsprocessen skal gennemføres digitalt.

I Bekendtgørelsen om elektronisk kommunikation (BEK nr. 1572 af 30/11/2016) kræves der:

  • fri, direkte og fuld elektronisk adgang til det offentliggjorte udbudsmateriale
  • Al kommunikation skal ske elektronisk, dette indebærer bl.a. spørgsmål/svar, anmodninger om dokumentation for oplysninger, generelle meddelelser fra ordregiver vedr. tildeling/afslag mv.
  • Modtagelse af ansøgninger og tilbud sker elektronisk
  • Tidsstempling
  • Adgangsstyring der sikre det kun er bemyndigede personer der kan få adgang til f.eks. indhold fra ansøgere og tilbudsgivere, samt ændringer i datoer for åbning af ansøgninger/tilbud mv.

Det betyder i praksis, at ordregiver skal anvende elektroniske systemer/løsninger, som ansøgere og tilbudsgivere gratis kan benytte ved deltagelse i en udbudsproces. Det elektroniske system skal bl.a. sikre kontrol og understøtte at ansøgninger, og at tilbud ikke kan åbnes før fristen herfor er udløbet.

Læs mere om samarbejde med Dansk Servicerådgivning om digitale udbud.