Firmahistorie

I 1994 blev Dansk Servicerådgivning grundlagt af Calle Corfixen og Tommy Jensen som en rådgivningsvirksomhed på rengøringsområdet. Siden hen gik virksomheden ind på rådgivermarkedet for en række andre serviceydelser, f. eks. kantineservice, teknisk service (pedelfunktion), vagt- og sikringsydelser.

Fra sidste halvdel af 1990’erne og frem til i dag er virksomheden ligeledes blevet en afgørende spiller i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger af varer og tjenesteydelser.

De første opgaver

Da virksomheden starter i 1994 er det med Esbjerg Kommune og Skejby Sygehus som de to bærende kunder. Begge kunder står overfor at skulle optimere rengøringsfunktionen, og der indgås aftale med Dansk Servicerådgivning om opgaven.

Den første udbudsforretning

Allerede i 1995 bliver virksomheden kontaktet af den første kunde – Aabenraa Kommune – som ønsker tilbud på gennemførelse af en udbudsforretning på rengøringsområdet. Flere af virksomhedens kommunale kunder har øget interessen for konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaverne, og Dansk Servicerådgivning vælger at satse på dette forretningsområde.

Virksomheden får hurtigt tilgang af en medarbejder, som har erfaring med projektledelse og de noget rigide udbudsregler. Der opbygges et stærkt udbudskoncept, som virksomheden implementerer hos en række kunder op gennem 90’erne.

Dansk Servicerådgivning i dag

I dag er virksomheden fortsat førende indenfor rådgivning på rengøring, kantineservice, vagt- og sikringsydelser, teknisk service (pedelydelser) og udendørs vedligehold.

Endvidere er virksomheden en førende virksomhed i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser. Dansk Servicerådgivning gennemfører hvert år over 100 udbudsforretninger og er fortrolige med alle de gængse udbudsformer, hvad enten det drejer sig om EU-udbud, nationale udbud, miniudbud eller udbud af egne rammeaftaler.