Grøn Smiley for arbejdsmiljø

Grøn Smiley til Dansk Service Rådgivning.Dansk Servicerådgivning er blevet tildelt en grøn smiley af Arbejdstilsynet. Det betyder, at virksomheden overholder alle krav til arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg hos Dansk Servicerådgivning og foretaget en vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter henholdsvis det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn – et tilpasset tilsyn.

Her ses en oversigt over screenings- og tilsynsprocedurer.

Undersøgelsen afstedkom altså en grøn smiley til Dansk Servicerådgivning.

Der er tre smiley’er på arbejdsmiljøområdet:

  1. Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.
  2. Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.
  3. Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om smileyordningen og se, hvilke virksomheder der har fået en grøn, gul eller rød smiley for deres arbejdsmiljø.