Just one second...

 

Samarbejdspartnere

Medlem af IKA – Dansk Servicerådgivning

Som professionel rådgivningsvirksomhed med virke i den offentlige sektor er Dansk Servicerådgivning medlem af IKA, foreningen af offentlige indkøbere.

De stadigt større krav til offentlige indkøb, både juridisk og i forhold til at få en bedre kvalitet, gør det nødvendigt at bruge sit netværk.

Vi er bevidste om, at vores knowhow kan være brugbar for mange offentlige indkøbere, men også om at andres erfaringer kan være brugbare for os. IKA har skabt de ideelle rammer omkring et sådant netværk via visionsgrupper, informationsmateriale og en række møder og konferencer.

Medlem af Dansk Forening for Udbudsret – Dansk Servicerådgivning

Som professionel rådgivningsvirksomhed i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser er Dansk Servicerådgivning medlem af Dansk Forening for Udbudsret.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til reglerne om udbud, både EU-reglerne og de danske nationale regler. Foreningens målgruppe er alle, der beskæftiger sig med disse regler.

Foreningen skal danne et forum for diskussion og forståelse af udbudsrettens problemer.

Foreningen afholder en række foredrags- og diskussionsarrangementer om centrale udbudsretlige emner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.