Funktionsområder

Dansk Servicerådgivning er toneangivende indenfor rådgivning på serviceområdet. Vores konsulentteam og fageksperter leverer de optimale rådgivningsløsninger indenfor følgende områder:

Rengøringsservice
 • Kontorrengøring
 • Skolerengøring
 • Sygehusrengøring
 • Vinduespolering
 • Institutionsrengøring
 • Erhvervsrengøring
 • Trapperengøring
Catering
 • Kantineservice
 • Frokostordning
 • Køkkendrift
 • Medarbejderbespisning
 • Gæstebespisning
 • Ældrebespisning
Udendørs service
 • Arealvedligehold
 • Græsslåning
 • Hækklipning
 • Glatførebekæmpelse
 • Renovation
Vagtservice
 • Kæmning
 • Rundering
 • Elektronisk sikring
 • Portkontrol
 • Ejendomsinspektion
Øvrige serviceområder
 • Teknisk service
 • Pedel
 • Ejendomsinspektion
 • Kørselsservice
 • Intern post
 • Budtjeneste
 • Varemodtagelse
Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring løsning af rådgivningsopgaver på ovennævnte serviceområder.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde.