Ydelser

Analyse af serviceopgaver

Vi analyser serviceopgaver for offentlige og private virksomheder. Rengøring, kantinedrift, pedelopgaver og andre serviceopgaver. Beslutningsanalyser, funktionsanalyser og benchmarkinganalyser.

Optimering af serviceopgaver

Vi foretager en professionel vurdering af det nødvendige tidsforbrug og opgavernes organisering fx i forbindelse med rengøring med eget ansat personale.

Udbud af serviceopgaver

Professionel rådgivning om udbudsprocessen i forbindelse med udbud af rengøring, kantineservice, arealvedligehold samt vagt- og sikringsopgaver.

Rengøringsplanlægning

Vi opmåler og planlægger rengøringsopgaver for vore kunder. Professionel opmåling, registrering og vurdering af rengøringsopgaver. Udarbejdelse af rengøringsplaner.

Kvalitetssikring af rengørings- og kantineopgaver

En kvalitetssikringsaftale med Dansk Servicerådgivning bidrager til fastholdelse af den aftalte kvalitet og løser tvivlsspørgsmål mellem kunde og leverandør. Vore konsulenter er certificerede DS/INSTA800-brugere.

Uddannelse (rengøringsservice)

Skræddersyede kurser på rengøringsområdet. Kurser i rengøringsmetoder, arbejdstilrettelæggelse, kvalitetssikring, DS/INSTA800 og egenkontrol.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring rådgivning på serviceområdet.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular