Beslutningsanalyser

Dansk Servicerådgivning udfører beslutningsanalyser for en række danske kommuner og andre myndigheder, fx på rengøringsområdet.

Beslutningsanalysen hjælper vore kunder med at vurdere, om en serviceopgave varetages bedst i eget regi eller ved hjælp af en ekstern leverandør.

Undervejs i processen foretages typisk en opmåling/fysisk registrering af serviceopgaven, som danner baggrund for analysens basismateriale, som vil være direkte anvendeligt i den fremtidige drift, hvad enten kunden beslutter sig for en intern eller en ekstern opgaveløsning.

Beslutningsanalysen giver:

  • Overblik over de enkelte servicefunktioner med beskrivelse af opgaver, som aktuelt løses af servicefunktionen.
  • En fremtidssikret kvalitetsstandard svarende til dine krav.
  • Klart billede af de faktiske omkostninger i forhold til den nuværende kvalitet.
  • Beregning af fremtidig økonomi ved opgaveløsning i eget regi eller med ekstern leverandør.
  • Optimalt beslutningsgrundlag m.h.t. økonomi, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
  • Optimale forhold mellem den fastlagte kvalitet og de hertil knyttede omkostninger. Der opnås således en optimal anvendelse af ressourcerne, og der udarbejdes et veldokumenteret grundlag, som blandt andet kan anvendes til en mere objektiv ressourceallokering.

Kontakt Dansk Servicerådgivning

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring gennemførelse af en beslutningsanalyse af et givent serviceområde. Vi lægger os ikke på forhånd fast på, om opgaven løses bedst med eget personale eller et eksternt firma.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.