Funktionsanalyser

Dansk Servicerådgivning udfører funktionsanalyser for en række danske kommuner og andre myndigheder.

Funktionsanalysen er grundlaget for mere rationelle arbejdsgange på et givent serviceområde.

Analysemodellen anvendes blandt andet som udgangspunkt for større omlægninger eller ved organisationsændringer.

Funktionsanalysen giver:

  • En udførlig, veldokumenteret funktionsbeskrivelse.
  • En sammenligning med tilsvarende servicefunktioner ved tilsvarende myndigheder.
  • Et optimalt vurderings- og beregningsgrundlag for fremtidig normering.
  • Normtal for servicefunktioner og beregning af et realistisk timeforbrug.
  • Et veldokumenteret beslutningsgrundlag for eventuelle organisationsændringer.

Eksempler på konsulentydelser i forbindelse med funktionsanalyse af serviceydelser:

  • Analyse af teknisk service (pedeller på skoler og plejehjem, rådhusbetjente m.v.)
  • Analyse af udendørs vedligehold (grå og grønne områder)
  • Analyse af portørfunktionen (sundhedsområdet)

Kontakt Dansk Servicerådgivning

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring gennemførelse af en funktionsanalyse af et givent serviceområde.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.