Just one second...

 

Dansk Servicerådgivning bistår en række danske sygehuse og andre institutioner i sundhedssektoren i forbindelse med kvalitetskontroller med hensyntagen til DS/2451-10.

Standarden beskriver krav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Områder som loft, gulv, vægge og inventar, der ikke er omfattet af de kritiske risikopunkter, er ikke medtaget i denne standard.

Optørring og eventuel desinfektion efter spild og forurening med humanbiologisk materiale fx blod, sekret og ekskret er behandlet i standarden.

Stor viden om standarden DS/2451-10

Vores konsulenter har en bred, faglig viden om standarden. Vi har desuden stor praktisk erfaring med kvalitetskontroller og udbud i henhold til DS/2451-10.

[fancy_box title=”Termer og definitioner fra DS/2451-10″]

 1. Affald
= urenheder der kan samles op
 2. Afskærmning
= mobil eller stationær barriere, der skærmer patienten mod indkig
 3. Anden sanitet = objekter, hvor human biologisk materiale (fx sekret, ekskret og blod) bortskaffes
 4. Armatur
 = enhed for blanding af vand
 5. Belysning nær patienten
 = belysning, som er placeret indenfor en meter fra patient
 6. Bord 
= opbevaringssted (for ting) med eller uden hjul
 7. Desinfektion 
= proces, der dræber sygdomsfremkaldende mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion
 8. Ekskret 
= afføring, urin og opkast
 9. Greb 
= gribepunkt, som berøres med hænderne
 10. Humanbiologisk materiale =
 fx blod, sekret, ekskret, knogle- og vævsrester
 11. Hånddesinfektion 
= indgnidning af alkoholbaseret eller andet egnet hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme, med henblik på at dræbe den transiente mikrobielle flora og reducere den residente mikrobielle flora
 12. Kritisk grænse 
= værdi/kriterium, der adskiller det acceptable fra det uacceptable
 13. Kritisk risikopunkt 
= sted eller udstyr, for hvilken en rengøringsmetode kan forebygge eller fjerne risikofaktorer eller mindske deres tilstedeværelse til et acceptabelt niveau
 14. Leje 
= vandret flade, hvor patienten/klienten opholder sig
 15. Patientenhed = udstyr og inventar omkring den enkelte patient
 16. Perlator = mundstykke, der påskrues udløbet af en tud/slange
 17. Risikofaktor 
= forhold, som disponerer til uønsket virkning (fx infektion), og for hvilket der gennem risikoanalyse og/eller erfaringer kan påvises et behov forøget risiko ved mangel på styring
 18. Risikograd 
= graduering, der viser i hvor høj grad smitstof kan overføres til modtagelig vært
 19. Sekret
 = væske fra sår, dræn, næse, mund, svælg, nedre luftveje, mave-tarm-system og genitalier samt sæd
 20. Smitstof 
= mikroorganismer, som kan give anledning til infektion
 21. Smitte 
= overførsel af smitstof fra en smittekilde til en modtagelig vært
 22. Smittekilde 
= smitstoffets opholdssted, hvorfra det overføres til en modtagelig vært
 23. Smittevej 
= aktuel rute fra smittekilden til modtagelig vært
 24. Stativ 
= fast eller mobilt udstyr til ophængning af væsker, operationsservietter, bækkener samt til ophæng af poser til affald eller snavs
 25. Tekniske installationer nær patient 
= apparatur placeret indenfor en meter fra patientområdet, herunder apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient
 26. Øvrige tekniske installationer
 = apparaturer til undersøgelse, behandling eller pleje af patient, placeret mere end en meter fra patientområdet

[/fancy_box]

[titled_box title=”Kontakt Dansk Servicerådgivning”]Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring DS/2451-10.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.[/titled_box]

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.