Udbud af serviceopgaver

Dansk Servicerådgivning har specialiseret sig i rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger på serviceområdet.

Vi er i dag den offentlige sektors foretrukne rådgiver i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger indenfor:

 • Rengøringsservice
 • Kantineservice
 • Vagt-/sikringsservice
 • Arealvedligehold

Vort konsulentteam har mange års erfaring i forbindelse med udformning af kravspecifikationer indenfor ovennævnte områder.

For så vidt angår vore mange offentlige kunder finder EU’s udbudsregler ofte anvendelse. Dansk Servicerådgivning bistår dagligt en række kommuner, statslige myndigheder, hospitaler og erhvervsskoler i forbindelse med udbud i henhold til Udbudsdirektivet og Forsyningsvirksomhedsdirektivet, som regulerer køb af tjenesteydelser over visse beløbssummer (tærskelværdier).

Et udbudsforløb gennemført i samarbejde med Dansk Servicerådgivning giver dig:

 • Et klart, præcist og kalkulerbart udbudsmateriale.
 • Tilførelse af knowhow vedrørende Deres egne serviceydelser.
 • Lettelse af arbejdsbyrde (det er tidskrævende at gennemføre et udbud).
 • Sikkerhed for, at love, regler og EU-direktivers krav overholdes.
 • Et professionelt gennemført udbudsforløb.
 • Professionel rådgivning ved valg af tilbudsgivere og leverandører.
 • En direkte sammenlignelig og gennemskuelig vurdering af indkomne tilbud.
 • Et detaljeret grundlag for et fremtidigt samarbejde med leverandøren.

Eksempler på konsulentydelser i f. m. udbud af serviceydelser:

 • Udbud af rengøringsservice
 • Udbud af vinduespolering
 • Udbud af kantinedrift
 • Udbud af frokostordning
 • Udbud af vagtservice
 • Udbud af sikringsservice
 • Udbud af udendørs vedligehold
Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring gennemførelse af en udbudsforretning på et givent serviceområde.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.