Elektronisk udbudssystem

Dansk Servicerådgivning anvender markedets kvalitetsførende elektroniske udbudssystem (Complete Tender Management (CTM)) i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser.

Det betyder, at al kommunikation i forbindelse med udbuddene foregår 100% elektronisk, både når det drejer sig om:

 • Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
 • Offentliggørelse af udbudsmateriale
 • Spørgsmål/svar vedr. udbudsmateriale
 • Tilbudsafgivelse
 • Tilbudsevaluering

CTM letter udbudsprocessen for både udbydere og tilbudsgivere, og anvendes af en lang række statslige, regionale og kommunale udbydere i hele Europa.

CTM, som er webbaseret, forbedrer informationsudvekslingen, processen og dokumentationen af hele udbudsprocessen i forhold til de traditionelle ”papirudbud”.

Sikkerheden i top

CTM lever op til kravene for digitale udbud og er certificeret i henhold til ISO 27 001.

CTM lever op til kravene om en effektiv revisionsprotokol samt tidsstempling af dokumenter og versioneringskontrol.

CTM bygger på en gennemprøvet elektronisk platform til at styre en udbudsproces fra start til slut, helt frem til tildeling af kontrakten. Systemet er konfigureret til at stemme overens med organisatoriske procedurer, national udbudsret samt gældende EU-direktiver.

Tilpasset den enkelte kunde

Systemet tilpasses hver enkelt kundes udbudsprocedurer såvel som gældende lovgivning. Som det bedste system af sin slags garanterer systemet endvidere at følge alle nuværende samt fremtidige EU-udbudsdirektiver for at sikre, at kravene i Manchester deklarationen af 2005 vedrørende e-udbud overholdes.

En konfigurabel opsætning af procesforløbet understøtter godkendelsesprocedurerne og muliggør styring af opgaverne på tværs af grupper og samarbejde på tværs af myndigheder. Systemet muliggør revision og sporbarhed i hele processen, herunder sporing af ændringer og beslutninger.

Vort system understøtter hele processen, inklusive følgende funktioner:

 • Involvering af teams
 • Specifikationer, herunder beskrivelser, tegninger samt tilbudsspecifikationer
 • Kategorisering og styring af spørgeskemaer
 • Leverandør svarmodul
 • Kvalificering, herunder automatisk advarsel til udbyder i tilfælde af ufuldstændig udfyldelse af skabeloner, samt besked til leverandør i tilfælde af ufuldstændige besvarelser
 • Tilbudsevaluering
 • Revisionsprotokol og tidsstempling af dokumenter, dokumenterbart via logfil
 • Versioneringskontrol på alle dokumenter
 • Systemet er blevet gennemtestet med meget høje standarder for sikker håndtering af data ud fra sikkerhedsmæssige og lovmæssige kriterier.
Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring gennemførelse af elektronisk udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.