Dialog før udbuddet

Dialog kan medvirke til bedre udbud

Udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, åbner op for en række gode muligheder i forbindelse med dialog forud for udbuddets gennemførelse og i løbet af udbudsprocessen.

Dialogen før udbuddet kan bidrage til en bedre proces, et mere præcist udbudsmateriale og begrænsning af spørgsmål i udbudsfasen.

Hvis du påtænker at sende en opgave i udbud og ønsker en nærmere drøftelse om muligheden for en mere dialogbaseret proces, er du altid velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31.