Om rammeaftaler

Dansk Servicerådgivning har bistået en del kunder i forbindelse med udformning og udbud af rammeaftaler.

Grundlæggende er fremgangsmåden ved udbud af en rammeaftale den samme som ved almindelige udbud.

Tilbudsgiverne afgiver priser, som de efterfølgende skal leve op til, ligesom de tilkendegiver at kunne leve op til de øvrige vilkår, som udbyder har beskrevet i udbudsmaterialet.

Ofte vil et færre antal rammeaftaleleverandører betyde skarpere priser og bedre vilkår for udbyder. Endvidere vil færre rammeaftaleleverandører lette den administrative byrde ved at drive aftalen.

Udbud af rammeaftaler kan både foretages af eksempelvis en kommune eller indgås af en på vegne af en kreds af ordregivende myndigheder eller via en fælles indkøbscentral (eksempelvis Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.