Relevante links

Links til diverse, relevante myndigheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven og arbejder på at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor. Styrelsen godkender større fusioner og pålægger virksomheder at ophæve konkurrencebegrænsende aftaler. Styrelsen yder uformel klagebehandling i udbudssager.

Klagenævnet for Udbud
Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans – et såkaldt »domstolslignende klagenævn« – der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Udbudsportalen

Formålet med Udbudsportalen er at lette samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige som et middel til at løse offentlige serviceopgaver bedst og billigst.

Tenders Electronic Daily
Ted-databasen giver gratis adgang til information om kontraktmuligheder. Den opdateres 5 gange ugentligt med ca. 1500 bekendtgørelser om offentlige udbud fra Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og områder derudover.

Udbud.dk
På www.udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbud.dk det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen.

Erhvervsstyrelsen
Rekvirer en serviceattest. Erhvervsstyrelsen koordinerer indsamlingen af oplysninger fra andre offentlige myndigheder i forbindelse med virksomheders tilbud på offentlige udbud.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.