Udbudsloven

Dansk Servicerådgivning gennemfører hvert år en lang række udbud i henhold til Udbudsloven (LOV nr 1564 af 15/12/2015).

Udbudsloven regulerer, hvornår en opgave skal i EU-udbud. Udbudsloven gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud.

Udbudsloven indeholder regler og procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Den fastsætter bl.a. regler for udvælgelse af tilbudsgivere, tidsfrister, evaluering af tilbud og tildeling af den/de endelige kontrakt(er).

Når følgende forhold er gældende, skal en opgave i EU-udbud:

  • Ordregiver er en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ.
  • Værdien af den samlede kontrakt inklusive optioner overstiger tærskelværdien for EU-udbud.

De grundlæggende regler om gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet skal dog altid respekteres.

Link til Udbudsloven.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud i henhold til det klassiske udbudsdirektiv.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.