Hvilke udbudsregler gælder?

Dansk Servicerådgivning rådgiver i forbindelse med konkurrenceudsættelse af varekøb eller køb af tjenesteydelser. Vi bistår ofte vores kunder tidligt i processen, også når det drejer sig om at fastslå hvilke regler, der er gældende for indkøbet.

Udbudspligt?

Vi rådgiver eksempelvis, om der skal laves EU-udbud efter fuld eller light procedure eller om udbuddet alene skal efterleve de forvaltningsretlige regler. Det er kontraktgenstandens art, kontraktens værdi samt en vurdering af den grænseoverskridende interesse, der er afgørende for hvorvidt indkøbet er udbudspligtigt.

Figuren nedenfor kan anvendes til at afklare, hvorvidt et indkøb skal i udbud. Udbudspligten bestemmes af kontraktgenstanden og om kontraktens værdi overstiger EU’s fastsatte tærskelværdi. Hvis den samlede værdi af et indkøb er under tærskelværdien, bestemmes proceduren af, hvorvidt kontrakten er med eller uden grænseoverskridende interesse.

 

Kontraktgenstanden

Kontraktgenstanden er med til at afgøre, hvilken procedure fra Udbudsloven der er gældende for indkøbet. Er det et varekøb eller er det et indkøb af tjenesteydelser? Hvis det er et tjenesteydelsesindkøb kan det være omfattet af de mere lempelige regler i light-regimet.

Hver kontraktgenstand er tilknyttet en CPV-kode. Det er kategoriseringen af disse CPV-koder, der bestemmer hvilket afsnit i Udbudsloven kontraktgenstanden falder ind under og dermed fastlægger hvilke procedurer, der skal benyttes.

Udbudsportalen har udarbejdet et udmærket værktøj – kaldet ”Lovkompasset” og er tilgængelig på dette link. Lovkompasset stiller en række korte spørgsmål, der skal besvares for at kunne komme med en vurdering af om et indkøb skal i udbud. Lovkompasset giver blandt andet mulighed for at søge på bestemte tjenesteydelser, ligesom den beskriver om de er omfattet af light-regimet eller om de er fuldt udbudspligtige.

Har opgaven grænseoverskridende interesse?

Ordregivere vil fortsat være underlagt EU-Traktatens principper, som bl.a. indeholder krav til ligebehandling og gennemsigtighed, hvis det vurderes, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse. Det beror på en konkret vurdering, om en opgave har interesse for virksomheder i andre EU-lande. Bl.a. vil det afhænge af kontraktens genstand og anslåede værdi, de særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor (markedets størrelse og struktur, handelspraksis osv.), samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres, jf. Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2006/C 179/02.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.