Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov om Klagenævnet for Udbud regulerer klageadgangen i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter. Herudover giver loven mulighed for, at klagesager kan behandles ved Klagenævnet for Udbud

Loven indeholder en række bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og konsekvenser af ikke at overholde udbudsreglerne.

Loven indeholder en række sanktioner for overtrædelser af udbudsreglerne i form af Klagenævnets kompetence til at erklære en ulovligt indgået kontrakt for ”uden virkning”, justering af reglerne om standstill og opsættende virkning samt klagefrister.

Link til Lov om Klagenævnet for Udbud.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.