Virksomhedsoverdragelsesloven

Når en opgave bringes i udbud, er det vigtigt, at være opmærksom på lønmodtagernes retsstilling ved en eventuel virksomhedsoverdragelse.

Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven) fastsætter, at en arbejdsgiver ikke bare kan afskedige medarbejdere med baggrund i en virksomhedsoverdragelse.

En succesfuld proces i forhold til medarbejderhåndtering kan udgøre forskellen på succes og fiasko ved en udlicitering.

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring i at rådgive vore kunder i disse spørgsmål. Vi har stor erfaring med rådgivning omkring informationsstrategi og inddragelse af medarbejdere samt stillingtagen til, hvorvidt der skal ske en virksomhedsoverdragelse.

Link til Lov om lønmodtageres retsstiling ved virksomhedsoverdragelse.

Kontakt Dansk Servicerådgivning
Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring udbud af en given tjenesteydelse eller vare.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.